Kreativ psykoterapi/självutveckling - Öresundsterapi

Till innehåll

Huvudmeny:

Kreativ psykoterapi/självutveckling

Erbjudanden / Tilbud


Kreativt uttryck som metod är värdefull i psykoterapeutiskt och självutvecklande syfte. Skapande bidrar till positiv förändring och integration. Att uttrycka sig kreativt ger oss möjlighet att visa vilka vi är och var vi står på en nivå djupare än orden. I psykoterapi kan detta hjälpa människor att överkomma blockeringar, smärtsamma upplevelser och kvarstående psykisk traumatisering.
Att beskriva inre upplevelser och tillstånd med ord, kan ofta vara svårt. Kreativitet kan vara till hjälp för att öka förståelsen av vad som på ett omedvetet plan påverkar våra känslor, tankar och handlingar, att på djupet komma åt förborgade minnen, känslor och konflikter. Metoden har visat sig särskilt användbar vid kriser, traumatiska händelser samt psykosomatiska besvär.
Symboler kommer till uttryck i gamla berättelser, myter, ritualer och numera också i rollspel, filmer, videos och dataspel. Symboler kan hjälpa oss att läka gamla sår och hitta nya utvecklingsvägar, finna vårt sanna jag, bli hela och känna mening med livet. I kreativa metoder är symboler verksamma redskap.
Vi har en rad tidiga minnen inom oss som har formats som bilder utan ord. Minnen från barndomens första år, innan barnet har tillgång till språkliga redskap och kan förmedla sina tankar och känslor i ord. När man använder musik som redskap arbetar man med de inre bilder, känslor, minnen och kroppsförnimmelser som väcks av att lyssna på speciellt utvald musik i ett avslappnat tillstånd. Man öppnar nya kanaler, på ett angenämt sätt, till omedvetna skikt i personligheten. Du släpper det dagliga här och nu och går in i ett gränsland, en dagdröm. I detta tillstånd kan du möta ditt undermedvetna, platser där konflikter, rädslor, aggressioner, sorg, glädjeämnen o s v kan ligga inkapslade.
Den inre föreställningen för upp det omedvetna innehållet till ytan så att du kan föra en dialog med ditt inre och hantera problem och känslor som annars är dolda.
I bildskapande formulera du dina upplevelser i en bild, där det egna personliga uttrycket i bilden och dess innehåll är betydelsefullt. När man målar fokuserar man på bilden och får distans till sig själv. Bilden som uttrycksmedel är symbolisk, mångtydig och komplex. Den speglar vårt medvetna jag och vår omedvetna inre värld. I bilden förmedlar vi vår personliga historia, men också stundens känsla. Efter en musikupplevelse, rörelse eller ett samtal känns det ofta skönt att fortsätta uttrycka sig genom att måla. En bild kan också vara utgångspunkt till en musikalisk improvisation.Kreativt udtryk som en metode er værdifuld i psykoterapeutiske og selvudviklende formål. At skabe bidrager til positiv forandring og integration. At udtrykke sig kreativt giver os mulighed for at vise, hvem vi er, og hvor vi står på et niveau dybere end ordene. I psykoterapi kan dette hjælpe med at overvinde blokeringer, smertefulde oplevelser og vedvarende mentale traumer.
At beskrive indre erfaringer og forhold med ord kan ofte være svært. Kreativitet kan være godt for at øge forståelsen for, hvad ubevidst stof der påvirker vores følelser, tanker og handlinger, og for at få dybdegående adgang til skjulte minder, følelser og konflikter. Metoden har vist sig særlig god i kriser, traumatiske hændelser og ved psykosomatiske problemer.
Symboler udtrykker sig i gamle historier, myter, ritualer og numere også i rollespil, film, video og computerspil. Symboler kan hjælpe os med at helbrede gamle sår og finde nye veje, finde vores sande selv, blive hel og give mening i livet. I kreative metoder er symboler aktive værktøjer.
Vi har en række tidlige minder i os, der er blevet formet som billeder uden ord. Minder fra barndommens første år, før barnet har adgang til sproglige værktøjer og kan formidle tanker og følelser i ord. Når man bruger musik som et værktøj, arbejder man med de indre billeder, følelser, minder og kropsfornemmelser, der opstår ved at lytte til specielt udvalgt musik i en afslappet tilstand. Der åbnes til nye kanaler på en behagelig måde og til ubevidste lag i personligheden. Man gir slip på det daglige her og nu og går ind i et grænseland, en dagdrøm. I denne tilstand kan man møde sit underbevidste, hvor konflikter, frygt, aggression, sorg, glæde osv. kan være indkapslet.
Denne indre tilstand bringer det ubevidste indhold op på overfladen, så det bliver muligt at gå i dialog med det indre og håndtere problemer og følelser, der ellers er skjulte.
I billeddannelsen formulerer du dine oplevelser i et billede, hvor dit eget personlige udtryk i billedet og dets indhold er vigtigt. Når du maler, fokuserer du på billedet og får afstand til dig selv. Billedet som udtryk er symbolsk, tvetydigt og komplekst. Det afspejler vores bevidste selv og vores ubevidste indre verden. I billedet overfører vi vores personlige historie, men også følelsen af ​​øjeblikket. Efter en musikoplevelse, bevægelse eller en samtale føles det ofte dejligt at fortsætte med at udtrykke sig selv ved at male. Et billede kan også være udgangspunktet for en musikalsk improvisation.

 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny