Om mig - Öresundsterapi

Till innehåll

Huvudmeny:

Om mig


Hos mig kan du få hjälp att bearbeta dina personliga problem och känsliga livsfrågor, i en lugn miljö.
Du får arbeta med det som tynger dig och det du behöver komma till rätta med. Du bearbetar dina tankar tillsammans med
mig som lyssnar och förstår. Målet är att ge dig redskap att stärka dina egna unika resurser.
Ibland räcker det med några enstaka samtal för att livet ska kännas hanterbart igen, i andra situationer behövs en längre psykoterapeutisk kontakt.
En session varar
60 minuter.
Kostnad för företag enligt överenskommelse.
Om du lämnar återbud till ett bokat besök senare än 18.00 dagen innan, eller utblir från besöket, debiteras detta.
Jag fakturerar via mejl,
du kan betala med swish.

Jag är svensk och dansk Legitimerad Integrativ Psykoterapeut, Diplomerad Uttryckande Konstterapeut och Leg. Distriktssköterska. Utbildad i DK, S och i USA. Utbildad advanced facilitator, Externalization training programme som byggdes och leddes av Dr Elisabeth Kὔbler – Ross, pionjär inom Hospice rörelsen i USA, och författare till många böcker.
Som en följd är jag sedan 20 år medlem av det globala nätverket.
Dessutom är jag vidareutbildad i Folkhälsa på mastersnivå från Karolinska Institutet i Stockholm.
Jag talar och skriver danska, svenska och engelska.
Med lång erfarenhet av cancervård, rehabilitering och palliativ vård har jag speciellt valt att hjälpa människor och familjer under livets många övergångar som innebär att livsmönstret bryts och håller på att förändras mot något nytt och okänt. Under denna process kan det vara svårt att finna fotfäste i vardagen.
Speciellt intresserar jag mig för uttryckande psykoterapi. För mig betyder det att jag har lärt mig att vara lyhörd för både det som blir sagt och det som inte blir sagt, ofta använder jag kroppsspråket, drömbilder, bilder, bildspråket och skapande, det kreativa språket, som en metod att fånga de omedvetna trådar som är en hjälp till att förstå och hantera en situation som behöver hjälp och förståelse för att utvecklas. Kreativa uttryck är också en metod för självutveckling.
Jag är föredragshållare globalt och har deltagit med föredrag på världskongresser i psykoterapi i Sydney, Australien och i Durban, Syd Afrika. Jag har gett ut en bok på engelska och danska “ The Death Midwife” eller “Dødens Jordemor”. En artikel skriven av mig blev publicerad I “Tidskrift for Psykoterapi” nr 2 I juni 2017.


Ved mig kan du få hjælp med dine personlige problemer og følsomme livsproblemer i et roligt miljø.
Du kommer til at arbejde med, det der trænger sig på og det du har brug for at kunne håndtere. Du gør dette sammen med mig der lytter, forstår og guider. Målet er at give dig værktøjer til at styrke dine egne unikke ressourcer.
Nogle gange er det nok med et par gange til at få livet til at føles håndterbart igen, i andre situationer er der brug for en længere psykoterapeutisk kontakt.
En session varer 60 minutter.
Pris til virksomheder efter aftale.
Hvis du aflyser et booket besøg senere end 18:00 dagen før, eller udebliver fra besøget, vil beløbet blive opkrævet.
Jeg kan afregne via mail, og du kan betale med swish.

Jeg er svensk og dansk, MPF og Leg. Integrativ Psykoterapeut, certificeret Expressive Arts-Terapeut og Leg. Sundheds/Hjemmesygeplejerske. Uddannet i DK, S, og i USA. Uddannet advanced facilitator, Externalization training program, ledet af Dr. Elisabeth Kubler-Ross, som var pioner i hospice bevægelsen i USA, og forfatter til mange bøger. Som et resultat af dette, er jeg siden 18 år, medlem af det globale netværk.
Jeg er også uddannet i Folkhelse på mastersnivå fra Karolinska Institutet i Stockholm.
Jeg taler og skriver dansk, svensk og engelsk.
Med lang erfaring fra kræftbehandling, revalidering og palliativ pleje, har jeg specifikt valgt at hjælpe mennesker og familier i løbet af livets mange overgange, der betyder, at livets mønster er brudt, og er ved at omdannes til noget nyt og ukendt. Det kan være vanskeligt at finde et fodfæste i hverdagen under denne proces. Jeg interesserer mig specielt for udtrykkende psykoterapi. For mig betyder det, at jeg har lært at være lyhørt over for både, hvad der siges, og hvad der ikke bliver sagt, jeg bruger kropssproget, drømmebilleder, billeder og malerier, billedsprog og kreativitet, det kreative sprog, som en metode til at fange de ubevidste tråde som er en hjælp til at forstå og håndtere en situation der har brug for hjælp og forståelse til at udvikle sig. Kreative udtryk er også en metode til selvudvikling.
Jeg er global foredragsholder og har deltaget med foredrag og workshop på verdenskongresser i psykoterapi i Sydney, Australien og i Durban, Sydafrika. Jeg har udgivet en bog på engelsk og dansk “ The Death Midwife” eller “Dødens Jordemor”. En artikel skrevet af mig er publiceret i “Tidskrift for Psykoterapi” nr 2 i juni 2017.

 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny